özbek_milliyet
Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hanefi Özbek, müzikoterapi konusunda Milliyet Gazetesi’ne röportaj verdi. 
Özbek, Avrupa ve ABD’de müzikle tedavi hizmeti veren birçok okulun bulunduğunu ancak Türkiye’de bu hizmeti sağlayan bir okulun henüz olmadığını söyledi.

Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olan Özbek, Milliyet Gazetesi’nden Metin Uyar’a “Hormonlar için müzikle terapi!” başlıklı röportaj verdi. “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ile tıbbi uygulamalar arasına giren müzikoterapi konusunda önemli bilgiler aktaran Özbek, “Bugün Avrupa ve ABD’de birçok müzikle tedavi okulu var. Bu ülkelerde 5 binin üzerinde müzikle tedavi uzmanı çalışıyor. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayansa da gelişmiş ülkelerde son 50 yıldır müzikoterapi aktif bir şekilde uygulanıyor. Türkiye’de de bu tedavi yaklaşımından yararlanmalıyız” dedi. Farklı kişilere aynı hastalık teşhisi konulsa bile hastalığın tedavisinin hastaların gereksinimlerine göre değişebileceğini ifade eden Özbek, “Hastalık yoktur. Hasta vardır. Bu nedenle hastanın durumuna göre günümüz tıbbının tedavi anlayışına ek olarak tamamlayıcı yöntemleri de düşünmek ve gerektiğinde uygulamak akılcı bir tedavi yaklaşımı olarak kabul edilebilir” dedi. Müzik ile tedavinin binlerce yıllık geçmişi olduğunu belirten Özbek, “Müzik ile tedavinin geçmişi binlerce yıl önceye dayanıyor. İbrani kaynaklarında Hz. Davud’un rebap çalarak hükümdar Saul’ün sinir ve hiddet halini tedavi ettiği geçer. Bilimsel kaynaklar göre, Pisagor (MÖ 570- MÖ 495), mutsuzluk ve çabuk öfkelenmeyi müzikle tedavi etmenin yollarını aramış.” diye konuştu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir