Yrd. Doç. Dr. Duygu Erten’in Build Upon Proje Yürütücülüğü

Prof. Dr. Hanefi Özbek, Alfa Ulusal Eczacılık Kongresi’nde ‘Müzik Terapi’ adlı bir konuşma yaptı
8 Mayıs 2016
Prof. Dr. Hanefi Özbek, Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Uluslararası Sempozyumu’nda oturum başkanlığı yaptı
12 Mayıs 2016

Yrd. Doç. Dr. Duygu Erten’in Build Upon Proje Yürütücülüğü

duygu_erten_buildupon
Build Upon; Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 13 ülkenin katıldığı projenin Türkiye yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Duygu Erten yapıyor.

Build Upon projesi kapsamında, mevcut binaların AB Horizon 2020 hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor. ‘Herkes İçin Kaliteli Yaşama Olanak Tanıyan Bir Yapılı Çevre Hayal Edin’ sloganıyla yola çıkan proje, EU ya üye ülkelerin mevcut kamusal ve özel binaların iyileştirilmesi amacıyla uzun vadeli finansal kaynak bulma stratejilerini yaratmaları ve bu doğrultuda gerekli adımları atmaları önemle vurgulanıyor.

Projenin amacı; AB Enerji Verimliliği Direktifi 4. Makalesi uyarınca, adı geçen ülkelerdeki mevcut binaların enerji verimliliği açısından ‘kapsamlı iyileştirilmesine yönelik kamuoyu oluşmasını sağlamak, binaların iyileştirilmesinin önündeki yasal/finansal/teknik/algısal engelleri ortaya koyarak çözüm yolları araştırmak, kamu ve özel sektördeki çeşitli aktörleri bir araya getirerek bir işbirliği ağı yaratılmasını sağlamak ve ülkelerin / uzmanların deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak sürdürülebilir finansal kaynaklar yardımıyla binaların iyileştirilmesi için gereken adımları atmalarını sağlayacak bilgi birikimi yaratmaktır.