web duyuru

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2016

Yarışma Amacı: CEMER’in ikincisini düzenleyeceği Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması’nın amacı; kent yaşamının getirdiği alışkanlıkları değiştiren, yoğun kent ortamında çocuklara nefes aldıran ve sosyal hayatı canlandıran GELECEĞİN OYUN PARKI tasarımlarına yönelik yenilikçi ve yaratıcı kirleri desteklemektir.

GELECEĞİN OYUN PARKI projelerinin bugünün ve yarının çocuklarına yönelik, ruhsal ve ziksel gelişimlerine katkı sağlayacak geleceğin OYUN ve OYUN EKİPMANLARININ tasarlanmasıdır.

Yarışma Takvimi:

 • Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2016, 17:00 
 • Jüri Değerlendirmesi : 14-15 Ekim 2016 
 • Ödül Töreni : Kasım 2016

Yarışma Jürisi: 

 • Prof. Dr. Alpay Er Özyeğin Üniversitesi Bölüm Başkanı, ICSID (WDO) Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Marinella Ferrara Politecnico di Milano, PAD Journal
 • Prof. Dr. Yasuko Takayama SUAC – Japonya, Endüstriyel Tasarım Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürsu ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü, Designnobis
 • Yrd. Doç. Dr. Mine Ovacık Yaşar Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
 • Sertaç Ersayın ETMK-Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı
 • Kunter Şekercioğlu Kilittaşı Design
 • Faruk Kacır İstanbul Ağaç ve Peyzaj Genel Müdürü
Katılım Koşulları:

Yarışmaya başvurular Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

 • Yarışmacılar en fazla üç farklı proje ile yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel) yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya cemerdustengercege.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Öğrenci Kategorisi:

 • Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya T.C. vatandaşı olmayan kişiler için T.C. üniversitelerinin c maddesine belirtilen ilgili bölümlerinin lisans veya yüksek lisans derecelerinde öğrenci olmaktır. Eğitimlerine ilgili bölümlerin yurtdışındaki üniversitelerin eşdeğer programlarında devam eden T.C. vatandaşları da yarışmaya katılabilirler.
 • Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 • Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir
 • Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.
 • ÖNEMLİ NOT: İlgili bölümlerin lisans veya yüksek lisans programlarından 2016 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Profesyonel Kategorisi:

 • Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya – T.C. vatandaşı olmayan kişiler için geçici T.C. kimlik numarasına sahip olmaktır.
 • Profesyoneller yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 • Yarışmaya katılacak profesyonellerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olması koşulu aranır.
 • Grup katılımlarında grup elemanlarından en az bir profesyonelin maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma başvuruları “www.cemerdustengercege.com” web sitesi üzerinden iki aşamalı ve online olacaktır. Online başvuru yarışmacıların Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmesi (dijital onay) ve aşağıda listelenen başvuru maddelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması suretiyle yapılır.
 • Proje görselleri üç (3) adet A3 boyutta paftadan oluşacak ve dijital olarak sisteme yüklenecektir. Paftalar; ÜRÜN GÖRSELLERİ (A), KULLANIM SENARYOSU (B), ve TEKNİK ÇÖZÜM BİLGİLERİ (C) şeklinde kurgulanmalıdır.
 • A: Perspektif görünümünü içeren görsel/görselleri üzerinde barındıran açık renkli arka plana sahip pafta,
 • B: Ürün kullanım senaryosu veya A paftasını destekleyici görselleri içeren pafta,
 • C: Ürün malzemesi, üretim teknolojisi, ölçü ve teknik özellikleri ile ilgili detayları içeren pafta.
Ödüller:
Öğrenci Kategorisi:
 • Birincilik Ödülü : 7.500 TL
 • İkincilik Ödülü : 5.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL
 • Mansiyon : 1.000 TL

Profesyonel Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü : 15.000 TL
 • İkincilik Ödülü : 10.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL
 • Mansiyon : 2.000 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • Cemer Kent Ekipmanları
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir