Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Öğretim Üyelerinden, Yrd.Doç.Dr.Nuri Özcan 19 Aralık 2016’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Divan Edebiyatı Müzesi (Galata Mevlevîhânesi)’nde düzenlenen Mevlevî Semâı Programına ses icrâcısı olarak katıldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir