Çoklu duyusal tasarımlar online sergisi Medipol Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin Tasarım Stüdyosu I dersi kapsamında gerçekleştirdikleri projeleri sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

On-line Sergi Başlığımız Hakkında

Çoklu duyu (multi-sensory) kavramı geçtiğimiz on yıllık dönemde hem pazarlamada, hem de tasarım alanında adından sıklıkla söz ettiren bir kavram olarak ortaya çıkar. Türkçe kaynaklara baktığımızda pazarlamada “çoklu-duyu yaklaşımı”; mimaride  “çoklu-duyu algılanımı”, iletişim tasarımında ise “çoklu duyu kanalları” şeklindeki tamlamalarla karşılaşırız. Ürün tasarımında bu konuda Türkçe bir kaynağa ulaşamadık. Öte yandan dilbilim açısından multi-sensory kavramının en iyi çevirisi çoklu duyu-sal gibi görünüyor. Çoklu duyu-sal ile tasarım sözcüklerini bütünleşik kullanmak da dilbilgisi açısından oldukça sorunsuz. Nitekim bu çeviri Erten Bilgiç ve Surur (2016) tarafından da kullanılmış. Biz sergi başlığı için yazım kurallarına biraz daha fazla uyalım ve biraz daha cesur davranalım diyerek, aradaki bilgilendirici çizgiyi ortadan kaldırdık.


Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik 
Tasarım Stüdyosu I Dersinin Amacı

Medipol Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde öğrenciler stüdyo dersleri kapsamında I. yıl gerçekleştirdikleri projelerde, bol bol görme duyusuna vurgu yaptılar. Öte yandan günümüzde hem akademik kaynaklara hem de sanayiye baktığımızda sadece görme duyusuna yönelik ürün deneyimlerinin yerlerini beş duyuya hitap eden ürünlere bıraktıklarını gözlemlemekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerimizin ikinci yıl stüdyo dersleri kapsamında geri planda kalan 4 duyuya vurgu yapan projeler üzerinde egzersiz yapmasını amaçladık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir