Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Nuri Özcan, TRT Müzik Televizyonu’nda yayınlanmakta olan “Müziklerarası” adlı programda ve  ünlü mûsikişinaslardan Abdülkâdir Merâgî, Buhûrîzâde Mustafa Itrî ve Alişîruganî adlı programlarda konuşmacı olarak katılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir