Modül III

Tasarım Stüdyosu I dersi kapsamında üçüncü modül ürün deneyiminde koku/tat alma duyusu, 30 Aralık 2016 tarihinde bir günlük sürede gerçekleştirildi. Sözkonusu modül kapsamında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2. Sınıf öğrencileri Yard. Doç. Dr. Yasemin Soylu liderliğinde Aroması Yerinde Ekmek adlı proje üzerinde çalıştılar. Öğrencilerin bireysel olarak çalıştığı proje sonunda öğrenciler  tasarladıkları ve pişirdikleri ekmekleri fakülte üyelerine ikram ettiler.

Yasemin Soylu:

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Tekstil Mühendisliği bölümünde lisans, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nde yüksek lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde doktora derecelerini tamamladı. Eğitimi sırasında Koç–FIAT fonu burslusu olarak İtalya’da otomotiv sektöründe ve IAESTE öğrencisi olarak Finlandiya’da hazır giyim sanayinde araştırma ve staj olanağı oldu. Türkiye’de çokuluslu ve uluslararası şirketlerde ürün geliştirme ve pazarlama birimlerinde 10 yıl yöneticilik yaptı. 2012 yılında İTÜ-İSTKA-İSO işbirliği ile gerçekleşen “Kobiler için Tasarım” projesinde görev aldı.  2013 yılında Tasarım Vakfı İstanbul’da kurucu direktörlük görevini üstlendi. Yasemin Soylu, Koç Üniversitesi’nde asistan, Beykent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Halen  İstanbul Medipol Üniveristesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Başlıca akademik ilgi alanları arasında, tasarım yönetimi, inovasyon yönetimi, yeni ürün lansmanı ve deneyim tasarımı sayılabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir