Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakütesi Dekan Yardımcısı, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Sözen’in THE OTHER IN CANTEMIR’S HISTORY: CONTRADICTIONS başlıklı makalesi Cogito MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL’da yayınlandı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir