IMU Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2017-2018 Güz Yarıyılında açılan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü öğrencileri “Tasarıma Giriş 1” dersi kapsamında Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu, Doç. Dr. Eda Beyazıt, Öğr. Gör. Tuğçe Gürleyen proje yürütücüleri eşliğinde “İstanbul Manifaturacılar Çarşısı Analiz ve Tasarım Çalışması” sonunda kullanılmayan, görsel ve işlevsel sorunların saptandığı, açık ortak kullanım alanlarının bütüncül bir kurguyla ele alındığı; tasarım bağlamında ortaya konan temel ilkeler doğrultusunda çevresiyle ilişkilendirilmiş ve kent kimliği ile bütünleşebilecek tasarım önerileri geliştirmişlerdir.

Ayrıca, Mimarlık Bölümü 5. Yarıyıl öğrencileri ile Kentsel Morfoloji ders kapsamında Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu, Yard. Doç. Dr. Gülden Demet Oruç, Öğr. Gör. Dr. Meriç Demir Kahraman, Öğr. Gör. Ömür Sözer Şenol, Öğr. Gör. Tuğçe Gürleyen proje yürütücüleri eşliğinde; üretilen plan ve maketler 4. Kat “Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlık Holünde” sergilenmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir