Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri Doğuş Teknoloji için Çalışan-Ofis Etkileşimi projesini tamamladı.
5 Nisan 2019
Gayrimenkul Sektöründe Konut Geliştirme
29 Nisan 2019

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi gerçekleştirildi.

Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Üyesi Dr. Akgün Tokatlı’nın düzenleme
komitesinde olduğu TRAI – Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 14 Mart 2019’da Uniq
İstanbul’da gerçekleştirildi.