Endüstri Ürünleri Tasarımı

GENEL BİLGİLER

Endüstri ürünleri tasarımcıları, insanların ihtiyaç ve isteklerini analiz edebilen; bu analizler ışığında yeni ürünler ve servisler için fikirler üreten, bu fikirleri üretilip satılabilecek somut yeniliklere dönüştürürken çeşitli alanlardan profesyonel gruplar ile birlikte çalışan kişilerdir. Tasarımcılar, ürün ile kullanıcı arasındaki her türlü algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkiyi kurgulayabilir, teknolojik yenilikler yapabilir ve böylelikle geleceğe yön verebilirler. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak amacımız; mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın işbirliği içinde, uygulamaya yönelik olarak eğitim öğretim çalışmalarımızı gerçekleştirmektir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı’nda tasarım genel yöntem ve kuramlarının yanı sıra yenilikçi ve deneysel yöntemleri kullanan, insana, çevreye, ulusal ve uluslararası paydaşların değişen ihtiyaçlarına duyarlı ve bu ihtiyaçlara yön verebilen, kullanıcı odaklılık ve sürdürülebilirlik gibi ilkeleri bilen, bilgilerini meslek pratiğinde güncel teknoloji ile bütünleştirebilen, tasarım akımlarını ulusal ve uluslararası alanda yönlendirebilen çok yönlü endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirilmesi planlanmaktadır. 

PROGRAM BİLGİLERİ

  • Bölümümüze MF-4 puan türünde öğrenci kabul edilir.

  • „Eğitim süresi 4 yıldır.

  • „Eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı” unvanıyla lisans diploması alarak mezun olurlar. 

  • Hazırlık zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. 

  • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümündeki öğrencilerimiz, Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde Yan dal ve Çift Anadal yapma olanaklarına sahiplerdir. İlk üç dönemin ortak olması ve birinci yıldan sonra yer alan disiplinler arası atölye dersleri çap yapacak öğrencilerimize alacakları ders yükü açısından da avantaj sağlamaktadır. 

  • Öğrenciler, proje sergileri, kariyer günleri ve diğer kulüp etkinlikleri ile sektördeki profesyonellerle buluşturularak staj ve iş imkanlarından faydalanabileceklerdir. Erasmus değişim programı çerçevesinde yurtdışındaki okullar ile öğrenci değişim hareketleri sağlanacaktır.