Fakülte Hakkında

Dekan'ın Mesajı

Üniversitemizin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Türk Müziği, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinden oluşmaktadır. Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri 2015-2016 akademik yılında eğitim hayatına başlamış olup fakültenin ilk açılan tasarım bölümleridir.Evrilen tasarım eğitimi modellerine, değişen rollere ve gelişen teknolojilere göre özgün ve iddialı bir görüşle tasarlanmış olan bu bölümler ilk üç yılını tamamlamıştır.

Tüm tasarım bölümlerinin ders içerikleri ve stüdyo konuları; eleştirel düşünce, sorgulama, ilişkilendirme, işbirliği ve ekip çalışması, bilginin aktarımı kriterlerine uygun olarak ve özellikle proje/uygulama odaklı tasarlanmıştır. İlk üç yarıyılı ortak ders ve stüdyolarla yürütülen eğitim modelinde öğrenciler, geniş bir seçmeli ders havuzu ile desteklenmiş beş uzmanlık alanında rotalarını belirleyebilmekte ve yüksek lisans/doktora programlarına devam edebilmektedir.

Bu çalışma, fakültemiz bölümlerinin, eğitim modelimizin, proje odaklı ders ve yaz atölyelerimizin ve en önemlisi öğrenci çıktılarımızın tanıtıldığı ilk üç yılımızı anlatmak amacıyla hazırlanmış olup, periyodik olarak yayınlamayı planladığımız ilk bültendir.

Özgün ve iddialı bir tasarım eğitimini kurma hedefi ile birlikte yola çıktığım ve fakültemizin kuruluşundan itibaren emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Fakülte Hakkında

Güzel sanatlar eğitimi felsefemiz, engin kültürel mirasımız ile sanatsal yaratıcılığı birleştirip, ileri bilgi ve teknik araçlar eşliğinde, güzel sanatlar ve mimarlık alanında üst düzey bir bilgi ve beceriyi kazandıracak, kaliteli bir eğitim ve öğretim seviyesinin sağlanması üzerine bina edilmiştir.

Fakültemiz, güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık alanlarındaki farklı disiplinlerde profesyonel sanatçılar, araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmek için imkânlarını seferber edecektir.

  • MF4 puan türü
  • Eğitim süresi 4 yıl
  • Türkçe ve İngilizce
  • ERASMUS
  • Uluslararası uygulamalar

VİZYON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

MİSYON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Bizimle iletişime geçiniz.