Görsel İletişim Tasarımı

GENEL BİLGİLER

Günümüz reklamcılık, tanıtım, iletişim ve etkileşim kanallarının tasarımı alanlarında doğan yeni medyaların kendi dinamiklerini oluşturması, geleneksel iletişim yöntemlerini yetersiz kılmaktadır. Eski mecralar teknolojinin etkisiyle hızlı ve sürekli bir etkileşime geçerken, tasarım da evrilmekte; tüm medyalara, iletişim teknolojilerine, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemine çözüm ihtiyacı gündeme gelmektedir. Bu ihtiyaca cevap verebilecek yeni bir uzmanlık alanı olan Görsel İletişim Tasarımının önemi giderek artmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımcıları, insanların algısal, bilişsel ve fiziksel kısıtlarını ve çeşitli isteklerini anlayabilen, yeni teknolojinin sunduğu fırsatları görsel iletişim problemlerinin çözümünde etkin bir şekilde kullanabilen, çalışacağı sektörlerde ve üretim alanlarında disiplinler arası bir yaklaşım getirebilen kişilerdir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak amacımız, iletişim problemlerini kavrayıp, bunlar üzerine sistematik biçimde eğilebilen, pratik becerilerini teorik bilgiyle harmanlayarak yaratıcı çözümler üretebilecek uzmanlığa sahip tasarımcılar yetiştirmektir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde tüm medya araçlarına, iletişim teknolojilerine, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemlerine çözüm üretebilecek tasarımcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

PROGRAM BİLGİLERİ

  • Bölümümüze TS-2 puan türünde öğrenci kabul edilmektedir.

  • Eğitim süresi 4 yıldır.

  • Eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Görsel İletişim Tasarımcısı” unvanıyla lisans diploması alarak mezun olurlar.

  • Hazırlık zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır.