Hakkımızda

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla DİKBAŞ'tan Mesaj:

Güzel sanatlar eğitimi felsefemiz, engin kültürel mirasımız ile sanatsal yaratıcılığı birleştirip, ileri bilgi ve
teknik araçlar eşliğinde, güzel sanatlar ve mimarlık alanında üst düzey bir bilgi ve beceriyi kazandıracak,
kaliteli bir eğitim ve öğretim seviyesinin sağlanması üzerine bina edilmiştir. Fakültemiz, güzel sanatlar,
tasarım ve mimarlık alanlarındaki farklı disiplinlerde profesyonel sanatçılar, araştırmacılar ve eğitimciler
yetiştirmek için imkânlarını seferber edecektir.