Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ONLINE SERGİ

Ürün Deneyiminde İşitme
Duyusu

...
Devamı...

ÇOKLU DUYUSAL TASARIMLAR

‘Çoklu Duyusal Tasarımlar Online Sergisi’ İstanbul Medipol Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Tasarım Stüdyosu I dersi kapsamında gerçekleştirilen projeleri sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

ON-LINE SERGİ HAKKINDA

Çoklu duyu (multi-sensory) kavramı geçtiğimiz on yıllık dönemde hem pazarlamada, hem de tasarım alanında adından sıklıkla söz ettiren bir kavram olarak ortaya çıkar. Türkçe kaynaklara baktığımızda pazarlamada “çoklu-duyu yaklaşımı”; “mimaride çoklu-duyu algılanımı”, iletişim tasarımında ise “çoklu duyu kanalları” şeklindeki tamlamalarla karşılaşırız.

Devamı…

 

TEŞEKKÜRLER

On-line serginin tasarımı ders koordinatörü Yard. Doç. Dr. Yasemin Soylu ve Ar. Gör. Pelin Efilti tarafından gerçekleştirilmiştir. On-line serginin gerçekleşmesine imkan veren Dekanımız Prof. Dr. Atilla Dikbaş ve Bölüm Başkanımız Yard. Doç. Dr. Berrak Karaca Şalgamcıoğlu’na destekleri için minnettarız.  Ayrıca verdiği teknik destekten dolayı Arda Germiyanoğlu ve Efe Mayoğlu’na da teşekkürlerimizi sunarız.

Devamı…

Ürün Deneyiminde Dokunma Duyusu

...
Devamı...

PROJE LİDERLERİ

MODÜL I
Ürün Deneyiminde İşitme Duyusu
Mutlu Ses Objesi

MODÜL III
Ürün Deneyiminde Koku/Tat Alma Duyuları
Aroması Yerinde Ekmek Tasarımı

DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Tasarım Stüdyosu I Dersi
Ders Koordinatörü

Ürün Deneyiminde Koku ve Tat Alma Duyuları

...
Devamı...

 

MODÜL II
Ürün Deneyiminde Dokunma Duyusu
Herkes için Konforlu Oturma Birimi

MODÜL IV
Sanal Ortamda Çoklu Duyu
Deneyimi
Sanal Ortam İçin Portfolyo Tasarımı

Tasarım Stüdyosu I Dersi
Araştırma Görevlisi