İç Mimarlık

GENEL BİLGİLER

İç mimarlık ve çevre tasarımı, kullanıcının estetik kimlik oluşturma beklentilerini karşılamanın yanı sıra, fonksiyonel ihtiyaçlarına da cevap vererek, en uygun konforlu ortamı sağlamak için bilimsel ve teknik verileri kullanan, tasarıma dayalı bir meslek dalıdır. 

Mimari yapı bütünlüğünde açıkkapalı her çevrenin, hacim, donatı değerleri ile birlikte işlevselliğinin incelenerek insan faktörü, fizyolojik, ergonomik, psikolojik ve evrensel değerler, sosyo-ekonomik ve çevresel kriterler paralelinde planlanması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ile biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi kuramlarının, bilimsel, sanatsal, çevresel sistemlerin bilgide, beceride, tasarım yeteneğinde bütünleşmesiyle gerçekleşmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde yetişecek öğrencilerimiz, mezun olduklarında, analitik düşünebilen ve iç mekan tasarım sorunları karşısında kullanıcı gereksinimlerini merkez alarak çözüm üretebilen meslek insanları olmaları yönünde eğitim alacaklardır. Üniversite içinde farklı bölümlerde disiplinlerarası çalışmaların yanı sıra konusunda uzman, yurtiçinde ve yurtdışında tanınmış, meslek alanındaki yeniliklere öncülük eden paydaş profesyonellerle etkileşim halinde olmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla bu hedefler çerçevesinde çağımızın gerektirdiği özgün çözümleri, bilgisayar destekli tasarım ve çevresel teknolojilerden faydalanarak üretebilen ve mesleğinde yaratıcı, yenilikçi, biçim ve işlev ilişkisini estetikle birleştiren iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

PROGRAM BİLGİLERİ

  • Bölümümüze TM-1 puan türünde öğrenci kabul edilmektedir. 

  • Eğitim süresi 4 yıldır. 
    „
  • 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Mezunu ” unvanıyla lisans diploması alarak mezun olmaya hak kazanırlar. 

  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ndeki öğrencilerimiz başarılı oldukları taktirde Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinde yan dal ve çift anadal yapma olanaklarına sahiplerdir. İlk 3 dönemin ortak olması ve birinci yıldan sonra yer alan disiplinler arası atölye dersleri çap yapacak öğrencilerimize alacakları ders yükü açısından da avantaj sağlamaktadır. 

  • Öğrenciler, proje sergileri, kariyer günleri ve diğer kulüp etkinlikleri ile sektördeki profesyonellerle buluşturularak staj ve iş imkanlarından faydalanabileceklerdir. 

  • „Erasmus değişim programı çerçevesinde iç mimarlık okulları ile öğrenci değişim hareketleri sağlanacaktır.