Akademik Kadro


İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAŞKANI

Araştırma Alanları: Yapı Malzemesi,Yapım Teknolojisi, Mimari Tasarım, Yapı Ürünlerinde Teknolojik Yenilikler, Proje Yönetimi

Email: pkaracar@medipol.edu.tr

Araştırma Alanları: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Kentsel Tasarım, Mimari Tasarım
Email: gbenli@medipol.edu.tr

Araştırma Alanları: Mobilya ve Dekorasyon, Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı, İnsan ve Mekan ilişkisi, İnsan Merkezli Mimari Tasarımlar, Tarihsel Mimari, Kültür ve Mimari, Sürdürülebilir Tasarım


Email: hergul@medipol.edu.tr