İnşaat Yönetimi ve Hukuku

İNŞAAT YÖNETİMİ VE HUKUKU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

GENEL BİLGİLER

İstanbul Medipol Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı altında, İnşaat Yönetimi ve Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Programlar, İnşaat Yönetimi ve İnşaat Hukuku konularını disiplinler arası bir anlayışla birlikte ele alarak hazırlanmış olup, inşaat sektöründen gelen öğrencilere inşaat hukuku alanında uzmanlaşma imkânı sağlamayı, sektörün sözleşme yönetimi ve inşaat hukuku alanlarında yetişmiş profesyonellere olan güncel ihtiyaçlarını karşılamayı, inşaat hukuku alanında araştırmacı uzman bilirkişi ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programlar aynı zamanda lisans eğitimini hukuk alanında tamamlamış öğrencileri de kabul etmekte ve bu öğrencilerin inşaat terminolojisi, yapım yönetimi kavramları, mimarlık ve mühendislik süreçlerine ilişkin bilgi düzeyini arttıracak, inşaat hukuku alanında uzmanlaşmaları için gerekli olan farklı disiplinlerden bilgileri edinmelerini sağlamaktadır.

Programlar aşağıdaki araştırma alanlarını ihtiva eder;

  • Proje Yönetimi
  • Yapım Yönetimi
  • İnşaat Hukuku ve Sözleşme Yönetimi
  • BIM

PROGRAM BİLGİLERİ

Doktora Programı için adaylardan, ülke çapında yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adaylar için en az 60 puan, lisans derecesi ile başvuran adaylar için en az 80 puan alanların yapılacak mülakat sınavı sonrasında öğrenci kabulü gerçekleştirilecektir. Lisans mezuniyet derecesi ile başvuran adayların lisans mezuniyet derecesi olarak en az 3.0/4.0 lisans ortalaması gerekmektedir. Doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile yabancı dil yeterlik puanına sahip olması gerekir.

Tezli Yüksek Lisans programına kabul için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 55 puan alınması, Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavından yeterli puanın alınması ve yapılacak mülakatta başarılı olunması gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans için ALES şartı aranmaz.