Mimarlık

GENEL BİLGİLER

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, tasarım ile yapım süreçlerini, teknolojik gelişmeleri, sürdürülebilirliği ve meslek pratiğini bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Program, farklı disiplinlerden gelen öğretim üyelerinin katkılarıyla, mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sektör ile yakın işbirliği içinde, uygulamaya yönelik bir mesleki eğitim sunmaktadır.

Medipol Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı, mimari stüdyo temalarının, teknoloji, sanat/mimarlık tarihi ve meslek pratiği alanlarındaki ders ve uygulamalarla bütünleştirildiği özgün ve yeni bir model bazında yapılandırılmıştır. Bölümümüz, mimarlıkla ilgili konuları disiplinler arası bir çerçevede ele alabilen, uluslararası güncel çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, özgün çözümler üretebilen, tasarım/yapım hukuku ve proje yönetimi temel bilgileriyle donatılmış güçlü bir altyapıya sahip mimarlar yetiştirmeyi hedefler.

Medipol Üniversitesi Mimarlık Lisans Programında hem Türkçe hem de İngilizce bölümler mevcuttur. Söz konusu eğitim ve öğretim programı Mimarlık Bölümü’ndeki öğrencilerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde Yan dal ve Çift anadal yapmalarına olanak sağlamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinin sağlık sektöründeki deneyiminden hareketle ve yenilikçi bir yaklaşımla, Türkiye’de mimari ve sağlık üzerine yapılandırılmış en kapsamlı ve itibarlı yüksek lisans ve doktora programlarını oluşturmayı amaçlamakta; öğrencilere sağlık yapıları mimarisi alanında uzmanlaşma olanağını sağlamakta ve bu özelliği ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğini de taşımaktadır.

PROGRAM BİLGİLERİ

 • Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olmak üzere ikiye ayrılan Mimarlık Bölümlerimize MF-4 puan türünde öğrenci kabul edilmektedir. 

 • Eğitim süresi 4 yıldır. 

 • Hazırlık programı İngilizce eğitim veren programımızda zorunlu olup, öğrencilerin eğitim dili İngilizce olan dersleri başarabilmeleri için yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri ya da hazırlık sınıfı eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Hazırlık sınıfı eğitimini başarı ile tamamlayanlar, üniversitemizce yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile TOEFL ve KPDS gibi sınavlardan geçerli bir puan almış olanlar mimarlık eğitimine başlayabilirler. 

 • NAAB akreditasyonu kriterlerine uygun 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler “Mimar” unvanıyla lisans diploması alarak mezun olmaya hak kazanırlar. „ Programımız, Mimarlık Bölümü’ndeki öğrencilerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde yan dal ve çift anadal yapmalarına olanak sağlamaktadır. 
  „
 • Programımız, uzmanlık alanlarına göre yapılandırılmış yüksek lisans programlarına ilgili seçmeli dersleri alarak devam etme imkanı sağlamaktadır. „ Programımız, Erasmus değişim programı ile öğrencilerin yurtdışına gidebilmelerine olanak sağlamaktadır.

 • Program, Uluslararası Mimarlık Fakülteleri ile eşdeğer Uluslararası uygulamalar doğrultusunda Türkiye’deki mimarlık okullarında ileri yarıyıllarda verilen, aşağıda sıralanan modüller ilk yarıyıllarda başlatılmaktadır: 

  Sürdürülebilirlik ile İlgili Dersler: Mimarlığın bugünkü duruşu enerji ve çevre ile ilgili sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Sürdürülebilir mimari, bütün mimari yaklaşımları kapsayan bir üst başlık olup, küresel çevre sorunları ve gelişme problemlerine çözüm olarak desteklenen, bütüncül, stratejik ve planlı bir yapılaşma şeklidir. Yörenin toplumsal, kültürel ve ekonomik altyapısına bulunduğu katkıyla da çevreye duyarlı sayılan bir mimari pratiğidir. Bugün, sürdürülebilirliğin daha iddialı bir tanımı, enerji ve çevre alanlarına daha odaklı bir mimarlık yaklaşımı gereklidir. 

  Meslek Pratiği ile İlgili Dersler: Öğrencinin gerçek profesyonel yaşama hazırlanması amacıyla meslek pratiği, proje yönetimi, tasarım hukuku, sözleşme yönetimi ve yapım yönetimi dersleri birinci yarıyılda başlamakta ve belirlenen stüdyo temalarıyla bütünleştirilerek tüm lisans eğitimi boyunca sürdürülmektedir. 

  Modelleme ve Dijital Tasarım Araçları ile İlgili Dersler: Öğrencileri mesleki ortama hazırlamak için, eğitim programına 3’üncü yarıyıldan itibaren günümüzde mimarlar için en önemli araç haline gelen BIM (Bina Bilgi Yönetimi) ve dijital teknolojileri içeren dersler eklenmiştir.