Öğretim Üyeleri

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ


FAKÜLTE DEKANI

Araştırma Alanları: İnşaat yönetimi, Proje yönetimi, İnşaat yönetiminde bilgi sistemleri, İnşaat yönetiminde bilgisayar uygulamaları

Email: hadikbas@medipol.edu.tr

FAKÜLTE DEKAN YARDIMCISI

Araştırma Alanları: Yapım yönetimi,
Proje yönetimi, Sözleşme yönetimi


Email: azsozen@medipol.edu.tr

FAKÜLTE DEKAN YARDIMCISI

Araştırma Alanları: Araştırma alanları: Toksisite, Karaciğeri koruyucu etki, Analjezik aktivite,
İnflamasyon, Türk müziği teorisi, Müzikle tedavi.

Email: hozbek@medipol.edu.tr

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ


ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ BAŞKANI

Araştırma Alanları: Tasarım Araştırma Yöntemleri, Tasarım Araştırmalarında Nitel Yöntemler, Etnografi, Gerontoloji, Kullanıcı Merkezli Tasarım

Email: bsalgamcıoglu@medipol.edu.trAraştırma Alanları: Tasarım Yönetimi, Ürün
Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi, Servis Tasarımı


Email: ysoylu@medipol.edu.trAraştırma Alanları: Malzemeler ve
Teknolojik İnovasyon


Email: soakman@medipol.edu.tr

Araştırma Alanları: Kullanılabilirlik, Kullanıcı Merkezli Tasarım, Ortopedik ve Dental İmplant Tasarımı

Email: ekasapoglu@medipol.edu.tr

Araştırma Alanları: Ambalaj Tasarımı, Tasarım Araştırmaları

Email: pefilti@medipol.edu.tr

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ


GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ BAŞKANI


Araştırma alanları: Tasarım Yönetimi, Tasarım Düşüncesi, Tasarım ve Marka İlişkisi, Görsel Algı ve Marka, Sayısal Tasarım Araştırmaları, Tasarımın Sayısallaştırılması


Email: mcetinkaya@medipol.edu.trAraştırma Alanları: Tasarım Kültürü, Materyal Kültür, Evcil (Domestic) Kültür, Gündelik Yaşam, Nitel Araştırma Yöntemleri, Tasarım Araştırmaları

Email: enasır@medipol.edu.tr

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ


İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAŞKANI

Araştırma Alanları: Yapı Malzemesi,Yapım Teknolojisi, Mimari Tasarım, Yapı Ürünlerinde Teknolojik Yenilikler, Proje Yönetimi

Email: pkaracar@medipol.edu.tr

Prof. Dr. Hasan ŞENER


Prof. Dr. Deniz Erinsel ÖNDERAraştırma Alanları: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Kentsel Tasarım, Mimari Tasarım
Email: gbenli@medipol.edu.tr

Araştırma Alanları: Mobilya ve Dekorasyon, Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı, İnsan ve Mekan ilişkisi, İnsan Merkezli Mimari Tasarımlar, Tarihsel Mimari, Kültür ve Mimari, Sürdürülebilir Tasarım


Email: hergul@medipol.edu.tr

MİMARLIK BÖLÜMÜ


MİMARLIK BÖLÜMÜ BAŞKANI

Araştırma Alanları: Yapım Yönetimi, Proje Yönetimi, Sözleşme Yönetimi


Email: azsozen@medipol.edu.trAraştırma Alanları: İnşaat Yönetimi, Proje Yönetimi, İnşaat Yönetiminde Bilgi Sistemleri, İnşaat Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları

Email: hadikbas@medipol.edu.trAraştırma Alanları: Proje Yönetimi, Tasarım Yönetimi ve Koordinasyonu, Ürün Geliştirme, İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi

Email: afguner@medipol.edu.tr

MÜZİK BÖLÜMÜ


MÜZİK BÖLÜMÜ BAŞKANI

Araştırma Alanları: Türk Müziği Tarihi, Türk Müziği Formları, Dini Türk Müziği Formları , Türk Müziği Nazariyatı, Türk Müziği Repertuvarı

Email: nozcan@medipol.edu.trAraştırma Alanları: Toksisite, Karaciğeri Koruyucu Etki, Analjezik Aktivite, İnflamasyon, Türk Müziği Teorisi, Müzikle Tedavi

Email: hozbek@medipol.edu.tr

Araştırma Alanları: Sistematik Müzikoloji, Tarihsel Müzikoloji, Dünya Müzik Tarihi, Osmanlı–Türk Makam Müzik Teori ve Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet Teorileri, Kadın Çalışmaları, Popüler Müzik

Email: scak@medipol.edu.tr

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU


Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDEM