Sıkça Sorulan Sorular

 1. 1
  Üniversitenizin kayıt koşulları nelerdir?

  ÖSYS kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacakların/olanların sınavsız yerleştirilmeleri ve ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) mezun olacakların/olanların Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) , Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında  ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.
  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü’ne, kayıt olunacak yılda yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girip, YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan alarak ve Üniversitemizce yapılan  Özel Yetenek Sınavı’ nı başarmak koşuluyla kayıt hakkı kazanırlar.

 2. 2
  Üniversitenize bağlı fakülte ve yüksekokul ve meslek yüksekokulları hangi yerleşkelerde bulunmaktadır?

  Üniversitemiz Haliç ve Kavacık olmak üzere iki farklı yerleşkede eğitim öğretime devam etmektedir.

  Yerleşkeler için tıklayınız.

  2016-2017 Eğitim Öğretim yılında bilgiler güncellenecektir.

 3. 3
  Üniversiteniz burs olanakları nelerdir ? Burslar hangi durumda kesilmektedir?

  İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri ÖSYS sonucuna göre %100, %50 ve %25 burslu olarak eğitim hakkı kazanırlar. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamaktadır. Üniversitemizde verilen burslar karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir. 

  Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin önlisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır.

  • Sadece Tam Burslu ve %50 Burslu kontenjanı olan programların, %50 Burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim,

  • Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanı olan programların, %25 Burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim,

  • Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi ile Hukuk Fakültesinde ücretli kontenjana yerleşenlere öğrenim ücretinden %50 indirim ve %25 Burslu kontenjanına yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim yapılacaktır.

  (Uzaktan Eğitim Sistemi ile eğitim veren programlar ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı için tercih indirimi uygulanmayacaktır.)

  Üniversitemiz ile özel protokol imzalamış olan liselerden mezun olarak üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilere protokolde yer alan indirim oranları ayrıca uygulanacaktır. 

  Yerleştiği programın puan türünde standart eğitim süresince ve hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere; ilk 100 e giren öğrenciye 3000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı, 101-300 arasında yer alan öğrenciye 2000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ), 301-600 arasında yer alan öğrenciye 1500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ve 601-1000 arasında yer alan öğrenciye 1000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) verilecektir. 

  İstanbul Medipol Üniversitesi burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamaktadır. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs kapsamı dışındadır.

  Üniversitemizde her yıl sınıf seviyelerinde belirlenen şartları sağlayıp dereceye giren lisans öğrencilerine üniversitemiz tarafından ayrıca Başarı Bursu verilmektedir. Başarı Bursu alacak öğrenciler, tamamlanan eğitim öğretim yılı içindeki senelik ağırlıklı not ortalaması ve diğer şartlara göre belirlenmekte olup, ilgili burs sadece takip eden yıl için geçerlidir.

   
 4. 4
  2015 ÖSYS yerleştirme sonrası önlisans programlarının taban-tavan puan ve başarı sıraları nelerdir?

  2015 ÖSYS yerleştirme sonrası önlisans programları taban-tavan puanları ve başarı sıraları için tıklayınız.

   

 5. 5
  Üniversitenizin lisans programları, öğrenci kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

  2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılında 11 fakülte ve 1 yüksekokulunun toplamda 47 bölümüne öğrenci kabul edilmiştir. 

  Fakültelerimize ait ücret ve kontenjanları için tıklayınız 
  Yüksekokul bölümlerimize ait ücret ve kontenjanları için tıklayınız 

  2016-2017 Eğitim Öğretim yılında bilgiler güncellenecektir.

 6. 6
  2015 ÖSYS yerleştirme sonrası lisans bölümlerinin taban-tavan puanları ve başarı sıraları nelerdir?

  2015 ÖSYS yerleştirme sonrası lisans bölümlerinin taban-tavan puanları ve başarı sıraları için tıklayınız.

 7. 7
  Üniversitenizin öğrenci değişim olanakları ve programları nelerdir?

  Üniversitemizde Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları uygulanmaktadır.

  Erasmus Değişim Programı için tıklayınız 
  Farabi Değişim Programı için tıklayınız 
  Mevlana Değişim Programı için tıklayınız  

 8. 8
  Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitenizde öğrenim görmek mümkün mü?

  Üniversitemiz ilk kez 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı’yla öğrenci kabul etmiştir. İlk mezunlarını 2013-2014 yılında vermiş olup; halen kayıtlı  ‘’60  DGS öğrencimiz’’ bulunmaktadır.

  2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 2015 Dikey Geçiş Sınavı’yla öğrenci kabul eden olan programlarımıza ait ücret ve kontenjanlar için tıklayınız .

  2016-2017 Eğitim Öğretim yılı DGS kontenjan ve ücret bilgisi için tıklayınız.

 9. 9
  Üniversitenizin önlisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı ile tercih edebileceği lisans programları nelerdir?

  2015 DGS kılavuzuna göre önlisans mezuniyet alanları ve dikey geçiş yapılabilecek lisans bölümleri için tıklayınız.

 10. 10
  Üniversitenizin ödeme koşulları nelerdir?

  Bankayla eğitim ve öğretim kredi anlaşması yapılarak, eğitim ve öğretim ücreti banka aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğretim ücretinin tamamının kayıt sırasında peşin veya kredi kartı ile tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır. Ücretli, %50 veya %25 Burslu olarak eğitim görecek olan şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %10 eğitim indirimi yapılır. Ücretin iki taksitte ödenmesi talebi halinde yarısı kayıt anında, yarısı bahar dönemi başında olmak üzere vadelendirilir. Eğitim Öğretim Ücreti üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sözleşmesi düzenlenmesi koşulu ile kayıt olduğu aydan başlayarak on (10) taksitli şekilde her ayın en geç 5. gününe kadar ödenir. Limiti bir yıllık eğitim öğretim ücretini ödemeye yeterli ve üniversitenin anlaşmalı olduğu bankaların taksitlendirme özelliğini taşıyan Banka Kredi Kartlarıyla da dokuz (9) taksitte ödeme yapmak mümkündür.

  Her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. Öğretim ücretindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır.

 11. 11
  Üniversitenizin yurtdışından öğrenci kabul koşulları, kontenjanları ve ücretleri nelerdir?

  Üniversitemize ilk kez 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında yurtdışından öğrenci kabulü yapılmıştır. Halen kayıtlı 32 farklı ülkeden 148 öğrencimiz bulunmaktadır. 

  Üniversitemize 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılında yurtdışından öğrenci kabul edilecek programlara ait kontenjan, ücret ve kabul koşulları için tıklayınız 

 12. 12
  Üniversitenizde öğretim dili nedir? Hangi bölüm ve programlarınızda Zorunlu Hazırlık Sınıfı vardır? Muafiyet koşulları nelerdir?

  niversitemizin eğitim dili Türkçe ve İngilizce ‘ dir. 2015-2016 yılında, mevcut olan bölümlerden 3 lisans programının eğitim dili %30 İngilizce,  13 programının ise %100 İngilizcedir.

  2016-2017 Eğitim Öğretim yılı ilgili programlar için tıklayınız.

  İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönergesi için tıklayınız. 
  ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.
  2016-2017 Eğitim Öğretim  yılında bilgiler güncellenecektir.

 13. 13
  Üniversitenizin Kurumlararası Yatay Geçiş Koşulları Nelerdir?

  Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi “Yatay Geçiş Yönergesi”nde belirlenen esaslara göre yapılır.

   Kurumlarası Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.

  1. Ek Madde  1 Uyarınca Yatay  Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci ,

   

  Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa) 

  Ek Madde  1 Uyarınca Yatay  Geçiş ile aynı yada farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

  Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir. 

   

  1. Başarı Şartı ile Kurumlararası Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

  Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. 

  Üniversitelerin ikinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir. Bunun için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde  yatay geçiş yapabilirler. 

  İkinci öğretimi bulunmayan örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme şartı aranmaz.

  Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu diploma programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

  Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, varsa öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin not dönüştürme tabloları yoksa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

  Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

  Başarı Şartının arandığı bu yatay geçiş türünde farklı bölümlere geçiş yapılamamaktadır.

  İstanbul  Medipol  Üniversitesi  Yatay Geçiş  Yönergesi  için  tıklayınız.

  Kontenjanlar ve başvuru koşulları için tıklayınız.

 14. 14
  Üniversitenizin Kurumiçi Yatay Geçiş Koşulları Nelerdir?

  Yatay geçişler, YÖK’ün ” Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi “Yatay Geçiş Yönergesi”nde belirlenen esaslara göre yapılır.

  Üniversitemizde  Kurumiçi  Yatay  Geçiş  iki  şekilde  yapılabilmektedir.

  1. Ek Madde  1 Uyarınca Yatay  Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci ,

   

   Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa) 

  1. Başarı Şartı ile Kurumiçi Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

   

  Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre 4,0 üzerinden önlisans programları için en az 2,91 lisans programları için en az 3,3 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. 

  Sınıfını birincilikle geçen öğrencilerde not ortalaması şartı aranmaz.

  Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 

  Üniversitenin ikinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bunun için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

  İkinci öğretimi bulunmayan örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme şartı aranmaz.

  Uzaktan öğretimden diğer uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bu diploma programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4’lük sistemde 3,13) veya üzeri olması  gerekir.

  Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

   

  Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

  İstanbul  Medipol  Üniversitesi  Yatay Geçiş  Yönergesi  için  tıklayınız. 

  Kontenjanlar ve başvuru koşulları için tıklayınız.

 15. 15
  Üniversitenizde Çift Anadal ve Yandal yapma koşulları nelerdir?

  Üniversitemizde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca  kabul  edilen İstanbul  Medipol  Üniversitesi “Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi” ne göre belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı sağlamaktadır.

  Çift anadal diploma programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlamaktadır. 

  Yandal sertifika programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmesini sağlamaktadır.

  Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

  Öğrenci, Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

  Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

  Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

  İstanbul Medipol Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

 16. 16
  Üniversitenizde ders transfer koşulları nelerdir?

  Ders Transferi: Öğrencilerin, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden intibakı kabul edilenlerin notlarının, öğrencilerin genel not ortalamasına katılarak Not Durum Belgesinde (Transkript) orijinal ders adı ve kredi değeri (AKTS) ile yer almasıdır.

  Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay/dikey geçiş yoluyla kabul edilerek kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren, eğitim öğretim döneminin ikinci haftasının sonuna kadar ilgili birime dilekçeyle başvurmaları gerekir.

  Üniversitemize yatay ve dikey geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ders transfer ve intibak işlemleri ilgili birimin Değerlendirme Komisyonlarınca yapılır.

  İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

  Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir. 

  Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler hazırlık sınıfını tamamlayarak kendi programlarında eğitime başladıktan sonra ders transfer başvurularını yapabilirler.

  Yapılan transfer işlemleri  transkripte ve diploma ekinde yer almakta olup ortalamaya katılmaktadır.

  İstanbul  Medipol  Üniversitesi Dışından Alınan Derslerin Kredi-Not transferlerinde Eşdeğerliliklere İlişkin Yönerge için tıklayınız.

 17. 17
  Üniversitenizde Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci (Misafir öğrenci) statüsünde ders alma koşulları nelerdir?

  Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim programı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam etme imkanı tanınan öğrenci özel öğrenci olarak derslere devam eder. Özel öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile derslere kabul edilirler. Özel öğrencilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

  Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda İstanbul Medipol Üniversitesine kayıt olmaları halinde başarılı oldukları dersler için muafiyet isteyebilirler. Özel öğrenciler, ders aldıkları birimin kredi başına düşen öğretim ücretini öderler.

  İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 18. 18
  Üniversitenizde Lisansüstü Özel Öğrenci (Misafir öğrenci) statüsünde ders alma koşulları nelerdir?

   Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde dönem koşulu aranmadan kayıt yaptırabilirler.

  Özel  öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. 

  Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir. 

  Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

  Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

  Üniversitede özel öğrenci statüsünde alınarak başarılı olunan dersler nedeniyle, YÖK ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre, Üniversitemizde öğrencilik hakkı kazanılan lisansüstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Hangi derslerden muafiyet tanınarak, bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. 

  İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 19. 19
  Üniversitenizde Mezuniyet işlemleri nasıl yürütülmektedir?

  Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir.

  İlişik kesme işlemini tamamlamış olup diploması henüz düzenlenememiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını ve diploma bilgilerini içeren Mezuniyet Belgesi düzenlenir. Mezuniyet belgeleri fakültelerde dekan, enstitülerde enstitü müdürü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür tarafından imzalanır. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

  Mezuniyet Belgesi talebinde bulunan öğrenciler;
  İLİŞİK KESME BELGESİ’nin  ilgili birimlerde onay işlemlerini  tamamlamalı,
  * MEBİS üzerinden MEZUNİYET BELGESİ talebi yapmalı,
  MEZUNİYET BELGESİ’nin HAZIR olduğunu  sistemden kontrol etmelidir.

  MEZUNİYET BELGESİ hazır duruma gelen öğrenciler ilişik kesme belgesini ve ilişik kesme dilekçesini ilgili dekanlığa/müdürlüğe/enstitüye teslim ederek belgelerini alabilirler.

  Diploma almaya hak kazanan mezun öğrencilere; diploma ile beraber diploma eki, onaylı transkript ve varsa lise diplomalarının aslı teslim edilir.

  Mezuniyet Belgesi, Diploma, Diploma Eki yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir.

  Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca düzenlenmiş olması gerekir. 

  Diploma posta ile gönderilmez, telefon ya da faksla, elektronik mektupla yapılan talepler dikkate alınmaz, işleme konulmaz.

  Not: Diploma alımı sırasında Mezuniyet Belgelerinin iadesi gerekmemektedir.
  Not: Diplomayı teslim almaya gelecek kişinin Nüfus Cüzdanının aslı yanında olmalıdır. 

  İstanbul Medipol Üniversitesi  Diploma, Diploma Eki ve Diğer Mezuniyet Belgeleri Yönergesi için tıklayınız.

 20. 20
  Yurt olanaklarınız nelerdir?

  Üniversitemizin Unkapanı’nda bulunan yerleşkesinde öğrencilerimize tahsis edilmiş üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Ancak yerleşkemizin bulunduğu Fatih ve çevresi üniversitelerin dolayısıyla özel ve devlet yurtlarının yoğun olarak bulunduğu bir bölgedir. Ayrıca konumu itibariyle İstanbul’un pek çok merkezine kolay ulaşılabilmesi, öğrencilerin konukevleri, misafirhaneler vb. hizmetlerden faydalanabilmesine imkân sağlamaktadır.Tanıtım ve kayıt dönemlerinde öğrenci ve velilerimize üniversite çevresinde bulunan özel ve devlet yurtları, konukevleri ve misafirhanelerle ilgili hazırlanmış bir dokuman verilmektedir. 

  Üniversitemizin Kavacık yerleşkesinde 548 kişilik kız yurdu 70 kişilik erkek yurdu olmak üzere toplam 684 kişilik öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Kız yurdumuz 2 ve 3 kişili odalar , erkek yurdumuz ise tek kişilik ,2 ve 3 kişilik odaların bulunduğu apart dairelerden oluşmaktadır. 

  Detaylı bilgi için, 

  dsagir@medipol.edu.tr(5313)

  rdemir@medipol.edu.tr(5312) adresine ulaşabilirsiniz. 

  Yurtlar ile ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!