Araş. Gör. Nursena COŞKUN

Mezun olduğu okullar:

Ortadoğu Teknik Universitesi

Daha önce görev yaptığı yerler:

Araştırma alanları:

Verdiği dersler:

Email: ncoskun@medipol.edu.tr