Türk Müziği

GENEL BİLGİLER

Türk Müziği alanında araştırıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, teorik arka planı sağlam, sanat alanında yetkin, ülke ve dünya kültürüne sanat alanında katkıda bulunabilecek, çağdaş sanat anlayışını benimseyen sanatçı ve bilim insanlarına ihtiyaç vardır. 

Türk Müziği Anasanat Dalı olarak hedefimiz, halen ülkemizde sınırlı sayıda bulunan 4 yıllık lisans eğitimini İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde de başlatarak, ihtiyaç duyulan kadroları yetiştirmek ve bu alanı desteklemektir. 

PROGRAM BİLGİLERİ

 • Bölümümüze YGS’den 140 ve üzeri puan alan, Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler kabul edilmektedir. 

 • Eğitim süresi 4 yıldır. 

 • 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler “Müzik Bölümü Mezunu” unvanıyla lisans diploması alarak mezun olmaya hak kazanırlar. 

 • Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere en az dört yarıyılın bütün derslerini veya toplam derslerin %60’ını başarmaları koşuluyla “ön lisans” diploması verilir. 

  Çalgı Ana Sanat Dalı’nda, öğrenciye uygun ve öğrencinin de istediği bir çalgı titizlikle seçilerek eğitimi bu çalgıya odaklı bir şekilde devam eder. 

  Ses Ana Sanat Dalı’nda, ses çalışmaları, ses bakımı, genel sağlık ve repertuvar dersleri yoğunluk kazanarak, müziğe ve özellikle şarkı söylemeye merakı olan öğrenciler, bu dalda kendilerini yetiştirme fırsatı bulur. 

  Müzikoloji Ana Sanat Dalı’nda eğitim, müzik bilimleri, araştırma yöntemleri, Dünya ve Türk Müziği tarihi üzerinden, bilimsel yöntem ve yaklaşımlar çerçevesinde müzik alanında karşılaşılan sorunları çözmeyi hedefleyen müzik araştırmacıları yetiştirerek, Türk ve dünya müzik araştırmacılığına yönelik eğitim verilmektedir. 

 • Tüm ana sanat dalları diğer mesleki ve kültürel derslerle desteklenmekte olup, eğitimin bir kısmı ses laboratuvarında ve uygulama salonunda yapılmaktadır.