Akademik Kadro


MÜZİK BÖLÜMÜ BAŞKANI

Araştırma Alanları: Türk Müziği Tarihi, Türk Müziği Formları, Dini Türk Müziği Formları , Türk Müziği Nazariyatı, Türk Müziği Repertuvarı

Email: nozcan@medipol.edu.trAraştırma Alanları: Toksisite, Karaciğeri Koruyucu Etki, Analjezik Aktivite, İnflamasyon, Türk Müziği Teorisi, Müzikle Tedavi

Email: hozbek@medipol.edu.tr

Araştırma Alanları: Sistematik Müzikoloji, Tarihsel Müzikoloji, Dünya Müzik Tarihi, Osmanlı–Türk Makam Müzik Teori ve Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet Teorileri, Kadın Çalışmaları, Popüler Müzik

Email: scak@medipol.edu.tr